Upington Education | Laerskool Oranje-Noord

Laerskool Oranje-Noord

Welkom by die skool vir:

 • Gelukkige kinders
 • Gelukkige ouers en
 • Gelukkige onderwysers

Ons missie is om goeie en doeltreffende onderrig en opvoeding in ‘n dinamiese skool die kind volgens Christelike beginsels op te voed tot ‘n gebalanseerde volwassene en goed toegeruste wêreldburger in die 21ste eeu.

Dit is vir Laerskool Oranje-Noord van uiterste belang dat elke leerder se grondslag stewig gelê word. Oranje-Noord stel hom dit ten doel om elke leerder se individuele behoeftes en talente soos musiek, tegnologie, kuns en kultuur, godsdiens en sport te ontwikkel, sodat u kind na die Intermediêre en Senior fase kan oorgaan as ‘n goed toegeruste en gebalanseerde leerder.

Dit is baie belangrik dat die verskillende fases in Oranje-Noord nie losstaan van mekaar nie, maar as ‘n integrale deel bestuur en hanteer word. Die Grondslagfase se inligting word in die inligtingstuk apart hanteer aangesien daar ‘n groot vraag na die besondere inligting by toetreders van die grondslagfase is.


Gallery

Upington Education | Laerskool Oranje-Noord
Upington Education | Laerskool Oranje-Noord
Upington Education | Laerskool Oranje-Noord
Upington Education | Laerskool Oranje-Noord
Upington Education | Laerskool Oranje-Noord
Upington Education | Laerskool Oranje-Noord
Upington Education | Laerskool Oranje-Noord
Upington Education | Laerskool Oranje-Noord

Contact Details


Enquire

  Name & Surname:

  E-mail Address:

  Telephone:

  Enquiry:

  captcha


  Location

  [google_map_easy id=”9″]


  What to Do & See

  Copyright © 2024. Keimoes Accommodation, Business & Tourism Portal. All Rights Reserved.

  Website Designed & Maintained by Web Ateljee